Budoucnost přinese více majetku! Pomocí správného poradenství se dá dosáhnout vytyčeného cíle!

Pôvodná rakúska soločnosť Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung Ges. m.b.H bola založená v roku 1985 v Grazi s víziou umožniť aj súkromným investorom prístup k produktovým oblastiam, ktoré boli predtým dostupné iba inštitucionálnym klientom, ako sú banky a poisťovne.

Dnes pod skupinou E&S Holding GmbH vykonávajú investičné sprostredkovanie a poradenstvo jej dcérske spoločnosti pôsobiace v Rakúsku, v Poľsku, na Slovensku a v Česku (Skupina E&S). V týchto štátoch Skupina E&S v súčasnosti disponuje viac ako 65 obchodnými zastúpeniami.

V Česku zastupuje Skupinu E&S jej dcérska spoločnosť E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (E&S CZ), ktorej činnosť zahŕňa komplexné investričné poradenstvo a sprostredkovanie pre malých aj veľkých investorov. Na základe povolenia udeleného Českou národní bankou pôsobí E&S CZ na českom finančnom trhu ako investiční zprostředkovatel podle § 30 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.