Proč si vybrat E&S Investments Czech Republic, s.r.o.

Skupina E&S je jedním z vůdčích investičních poradců v Rakousku, České republice, na Slovensku a v Polsku. S téměř 30 lety zkušeností se neustále rozvíjíme a víme dnes zcela přesně, na čem ve finančních záležitostech opravdu záleží. Naši klienti (malí i velcí investoři) přitom mohou důvěřovat profesionálně vyškoleným poradcům, kteří Vám ukáží, jak nejlépe sestavit Vaši strategii investování a financování.

Čtěte více o E&S >>

Produkty E&S Investments Czech Republic, s.r.o.

Protože na kvalitě záleží. Naším jasným požadavkem je nejlepší možná realizace Vašich přání. Důraz je přitom kladen především na optimální vyváženost výnosu, jistoty a likvidity. V úvahu přichází pouze nejrenomovanější produktoví partneři. Naše portfolio produktů zahrnuje produkty od investic do věcných hodnot pro budování majetku pro každého až po inteligentní koncepty financování.

Čtěte více
o produktech E&S >>

E&S Investments - proč začít již dnes

Právě teď je třeba jednat. Pokud si chcete v budoucnosti Váš životní standard zachovat nebo dokonce zlepšit, pak by bylo nezodpovědné dále čekat s Vaším finančním zabezpečením! Už malé měsíční částky vytvoří dlouhodobě obrovské rozdíly. Z průzkumu mezi penzisty vyplynulo: Kdyby tehdy věděli, co ví dnes, začali by investovat mnohem dříve.

Čtěte více
o formách investic přes E&S >>

V centru pozornosti stojí již od založení E&S tzv. investice do věcných hodnot s cílem investovat, uchovat a zhodnotit kapitál. Tyto investice disponují, jednoduše řečeno, opravdovou, reálnou hodnotou a nepodléhají znehodnocení peněz (inflaci). Věcnými hodnotami jsou například: nemovitosti, drahé kovy, akcie, podílové listy, a pod.

Obecně nejznámější formy spoření, jako např. vkladní knížky, stavební spoření nebo investiční životní pojištění, patří k peněžním hodnotám a jsou proto závislé na inflaci. Při současných nízkých úrocích nedokáží tyto produkty uchovat hodnotu peněz. Nezapomeňte: ve vyváženém portfoliu je nejdůležitější široké rozptýlení (diverzifikace) resp. správné složení peněžních a věcných hodnot.

Čtěte více o věcných hodnotách >>

Investiční konference E&S Austria Center Vienna 2013.

Investiční fondy patří k nejflexibilnějším formám uložení peněz. Můžete investovat jednorázově nebo měsíčně nebo v jiných intervalech investovat fixní částku či kombinovat všechny tyto varianty. Zpravidla nejsou stanoveny žádné doby splatnosti nebo jiné závazné lhůty. Svůj kapitál máte kdykoliv k dispozici.

Čtěte více o investičních fondech >>

Pokud byly drahé kovy ve větším množství v minulosti dostupné výhradně bohatým lidem, pak nyní existuje pro každého možnost získat drahé kovy jako je zlato prostřednictvím cenově výhodných plánu pravidelného investování. Drahé kovy slouží odedávna jako uchovatel hodnoty a kupní síly! Protože: Kdo má zlato, má vždy peníze.

Čtěte více o drahých kovech >>

Zásady investování podle Sira Johna Markse Templetona

Zakladatel jedné z nejúspěšnějších investičních společností, Sir John Marks Templeton, stanovil v jeho „Templetonových zásadách” principy peněžní investice, kterými se sám kontinuálně řídil.

Usilujte o co nejvyšší zisk!

Skutečný cíl všech dlouhodobých investorů je maximalizace celkového výnosu po zdanění.

Mějte otevřenou mysl!

Snažte se zůstat flexibilní, mít otevřenou mysl a buďte skeptický. Dlouhodobě nejlepší výsledky dosáhnete pouze výměnou populárních typů investic za nepopulární a změnou metody výběru.

Nikdy nesledujte dav!

Pokud koupíte stejné cenné papíry jako ostatní lidé, budete mít stejné výnosy jako ostatní lidé. Není možné vyprodukovat vynikající výkon, dokud neuděláte něco, co se odlišuje od většiny. Kupovat, když ostatní sklíčeně prodávají a prodávat, když ostatní nenasytně nakupují, vyžaduje velkou odvahu, za kterou získáte největší odměnu.

Všechno se mění!

Medvědí trhy jsou vždy dočasné. A stejně tak i býčí. Ceny akcií začnou obvykle růst jeden až dvanáct měsíců před dosažením dna ekonomického cyklu a naopak. Pokud se některé odvětví nebo typ cenného papíru stane populární mezi investory, tato popularita se může ukázat jako dočasná a když se z trhu ztratí, nevrátí se zpět i několik let.

Vyhýbejte se populárnímu!

Pokud se stane jakákoliv metoda u výběru akcií populární, přejděte na nepopulární metodu. Příliš mnoho investorů může negativně ovlivnit metodu výběru akcií nebo časování trhu.

Učte se ze svých chyb!

“Tato doba je jiná” patří mezi čtyři nejnákladnější slova v historii trhu.

Nakupujte v dobách pesimismu!

Býčí trhy se rodí u pesimismu, rostou u skepticismu, zrají na optimismu a umírají u euforie. Čas největšího pesimismu je vhodným časem na koupi, a čas největšího optimismu je nejlepším časem na prodej.

Polujte na hodnotu a na slevy!

Příliš mnoho investorů se zaměřuje na výhled a trendy. Proto lze více zisku dosáhnout u zaměření se na hodnotu. Jediným způsobem jak dosáhnout dobrou cenu na akciovém trhu je koupit to, co investoři prodávají.

Vyhledávejte ve světě!

Abyste nikdy neměli všechna vajíčka v jednom koši, musíte diverzifikovat. Když budete hledat po celém světě, najdete lepší možnosti, než kdybyste sledovali jenom jeden národ. Diverzifikací tak získáte i bezpečnost.

Nikdo neví všechno!

Investor, který zná všechny odpovědi, často nerozumí otázce.