Věcné hodnoty – investujte chytře do “pravých hodnot”

Finanční svět nabízí nesmírně pestrou paletu produktů a možností pro vytvoření, uchování a zhodnocení majetku. Nejznámějšími jsou vkladní knížky, stavební spoření a životní pojištění. Tyto varianty jsou však jen velmi malým výřezem skutečných možností – a nutno dodat, že především pro
realizaci dlouhodobých záměrů, nejsou tyto produkty úplně vhodné.
To proto, že buď nabízejí příliš malou flexibilitu, neboť peníze jsou vždy vázány na dlouhou dobu a když je člověk v naléhavé situaci opravdu potřebuje, nejsou dostupné, anebo jsou výnosy příliš malé. Nyní není navíc kvůli kvůli nízkým úrokům vhodná ani jedna z těchto možností. U těchto tzv. peněžních hodnot vzniká vždy problém, že peníze kvůli inflaci dlouhodobě ztrácejí hodnotu.
Věcné hodnoty, jako jsou nemovitosti, akcie, investiční fondy nebo drahé kovy, naproti tomu nabízejí dlouhodobě uvažujícím investorům zajímavé výhody. Nepodléhají inflaci, ale naopak při správné volbě
a v dostatečně dlouhém časovém období stále nabývají na hodnotě.

Pro každý cíl existuje vhodná investice.

Ať už si chcete splnit jakékoliv cíle. Není každá investice vhodná pro každý cíl.
Vkladní knížky jsou vynikající pro krátkodobé cíle, ale kvůli nízkým úrokům jsou méně vhodné pro dlouhodobé cíle. U dlouhodobých cílů sázejte raději na věcné hodnoty. Právě cenné papíry jako jsou podílpodílové listy v investičních fondech, jsou k tomu předurčené, protože díky nim lze ukládat peníze pružněji a zpravidla neexistují žádné fixní doby splatnosti nebo závazné lhůty.
Kromě toho je smysluplné nakoupit jako doplněk drahé kovy ve fyzické formě. Zde není v centru pozornosti výnosnost, ale uchování hodnoty.

Investiční fondy – tak flexibilní, jako Vy!

Cílem investičních fondů je zajistit i menším investorům stejné výhody, jaké mají institucionální investoři (banky, pojišťovny, atd.). Investiční fondy patří k nejflexibilnějším formám finančních investic. Můžete investovat jednorázově nebo měsíčně, popř. v jiných časových obdobích, investovat fixní částku, nebo můžete všechny varianty navzájem kombinovat. Zpravidla neexistují žádné doby splatnosti nebo závazné lhůty. Váš kapitál je Vám kdykoliv k dispozici, protože všechny fondové společnosti jsou povinny odkoupit Vaše podíly za aktuální kurzovou hodnotu zpět.
U investičního fondu investují investoři nejen do jednoho cenného papíru, ale například do mnoha různých akcií najednou. Díky tomu je vložený majetek široce diverzifikován a riziko je podstatně redukováno.

Investujte do fondu již od 1.000,- Kč měsíčně

Už od částky 1.000,- Kč měsíčně umožňují investiční fondy i drobným investorům účast na kapitálových trzích po celém světě; jednorázové investice jsou možné od 65.000,- Kč.

Poznámka:
Finanční investice je typicky spojena s určitými riziky, ke kterým je nutné přihlédnout před každým investičním rozhodnutím. Hodnota investice i z ní odvozený příjem mohou podléhat výkyvům a nejsou garantovány. Existuje i možnost, že investor svoji investovanou sumu zpět nedostane. Diverzifikace sice může tržní riziko snížit, ale úplně před ním neochrání.
Předtím, než se rozhodnete pro investici do fondu, byste se měli v každém případě bezpodmínečně poradit s profesionálním odborníkem na investice.

 

“Kdo má zlato, má vždy peníze.” – Voltaire, 1694-1778

Drahé kovy, jako je zlato, by ve fyzické formě neměly chybět v žádném vyváženém portfoliu. Zde není v centru pozornosti výnosnost. Už celá staletí je zlato považováno nejen za bezpečný přístav v dobách krizí, ale také za nejlepší ochranu kupní síly před inflací. Kdo má zlato, má vždy peníze.

Právě v dobách velkého znehodnocení peněz, při nestabilní ekonomické situaci a nízkých úrocích se osvědčují vzácné, trvalé a krásné drahé kovy jako uchovatel hodnoty.

Drahé kovy-pravidelné investování: Koupě zlata je nyní možná pro každého investora.

Profitujete z průměrné ceny zlata.
Pokud bylo zlato ve větším množství dříve dostupné pouze bohatým lidem, pak nyní existuje pro každého investora možnost zlato získat: prostřednictvím cenově výhodných plánů pravidelného investování! Jednoduše a pohodlně si můžete pomocí měsíčního investování vybudovat majetek ve zlatě a zajistit si tak “pravé hodnoty”.

Pravidelným investováním do této suroviny profitujete i zde, stejně jako při pravidelném investování do investičních fondů, z tzv. Cost-Average efektu (efekt průměrných nákladů). Při nízkých kurzech se nakupuje více zlata a při vysokých kurzech naopak méně.

Budoucnost přinese více majetku! Pomocí správného poradenství se dá dosáhnout vytyčeného cíle!

Pôvodná rakúska soločnosť Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung Ges. m.b.H bola založená v roku 1985 v Grazi s víziou umožniť aj súkromným investorom prístup k produktovým oblastiam, ktoré boli predtým dostupné iba inštitucionálnym klientom, ako sú banky a poisťovne.

Dnes pod skupinou E&S Holding GmbH vykonávajú investičné sprostredkovanie a poradenstvo jej dcérske spoločnosti pôsobiace v Rakúsku, v Poľsku, na Slovensku a v Česku (Skupina E&S). V týchto štátoch Skupina E&S v súčasnosti disponuje viac ako 65 obchodnými zastúpeniami.

V Česku zastupuje Skupinu E&S jej dcérska spoločnosť E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (E&S CZ), ktorej činnosť zahŕňa komplexné investričné poradenstvo a sprostredkovanie pre malých aj veľkých investorov. Na základe povolenia udeleného Českou národní bankou pôsobí E&S CZ na českom finančnom trhu ako investiční zprostředkovatel podle § 30 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Povolání s budoucností

Lidé potřebují někoho, kdo jim pomůže a poradí, jak investovat těžce vydělané peníze tak, aby bylo možné dnes i zítra dosáhnout vytyčených osobních cílů. Vždy to tak bylo a bude i nadále. U E&S máte šanci začít jako podnikatel v podniku, v absolutně rostoucím oboru a v rodinném prostředí, jedinečnou kariéru, při které zažijete všechny výhody finanční i osobní svobody.

Ať už laik v oboru, akademik nebo profesionál z branže – každý má stejnou šanci na profesní úspěch. Nabízíme Vám možnost vzdělání potřebného k provádění investičního poradenství a zprostředkování na kapitálovém trhu.

Přihlaste se u nás hned teď!

Kdo rád pracuje s lidmi, rád podporuje ostatní a chce k tomu využít své odborné znalosti, najde v tomto povolání skvělé a mnohotvárné pole působnosti. Kromě toho o finančním příjmu rozhoduje Vaše vlastní nasazení.